EYOF 2022 a trvalá udržateľnosť

Ako už iste viete, prvý ročník EkoWorkshopu bol o opatreniach pre udržateľnosť na tomto športovom festivale. Organizačný výbor EYOFu bol veľmi iniciatívny a mal už veľa opatrení sám o sebe, avšak my, žiaci stredných škôl z celého Slovenska, sme vymysleli tzv. Zelených desatoro, t. j. opatrenia pre športovcov, ktoré im radili ako sa správať ekologickejšie. Pamätám si, ako nám naša lektorka košickej skupiny Mária povedala o tomto cieli. Bola som trochu skeptická, pretože mi prišlo naivné, aby sme vymýšľali opatrenia, ktoré vlastne aj tak nikto dodržiavať nebude. Aj tak sme sa však do toho pustili. Bolo to zábavné, ale občas aj trochu náročné, pretože niekedy je ťažké vymyslieť lepšiu cestu v „uzavretom kruhu“.

Tak som sa prihlásila na EYOF 2022 ako dobrovoľníčka, aby som zistila, ako tieto naše opatrenia v praxi reálne fungujú.

Ukázalo sa, že boli praktické a využiteľné, pretože ich vedenie festivalu prijalo. Spravili z nich plagát „Zelených desatoro“, ktorý bol vyvesený vo všetkých športoviskách a internátoch po slovensky aj po anglicky, aby si ich ľudia mohli prečítať. Boli to odporúčania nielen pre športovcov, ktoré neboli vôbec ťažké na dodržiavanie.

(zdroj: instagram @eyof2022)

Tak sa začal festival a s ním aj naše „zelené“ opatrenia. Začalo to nádobami na triedený odpad a zálohované fľaše. Lepili sme aj nálepky s rôznymi vtipnými textami, ktoré učili športovcov o tom, aby šetrili vodu pri sprchovaní a umývaní zubov, zhasínali svetlá a vyberali spotrebiče zo zásuviek.

Ale mali aj rôzne iné, skôr organizačné opatrenia ako napríklad to, že všade po športoviskách mali športovci prístup k pitnej vode, aby si nemuseli kupovať plastové fľaše, ale dostali svoje vlastné termosky, ktoré mohli opakovane používať, stupne víťazov boli vyrobené zo 100% recyklovaného plastu slovenskou firmou a tak ďalej.

Veľa ľudí si myslí, že ekológia začína a končí pri triedení odpadu (určite ste sa nejedenkrát stretli s poznámkou typu: „Životné prostredie je pre mňa veľmi dôležité, preto sa snažím triediť odpad“), na EYOFe sme však mali náš Planet Lover stánok s rôznymi aktivitami, ktoré učili o opaku alebo lepšie povedané o tom, že je toho oveľa viac, čo sa dá pre planétu robiť a nie je to vôbec zložité.

Pomocou špeciálnych bicyklov si športovci a dobrovoľníci mohli vytvoriť vlastnú energiu napríklad na nabitie mobilu. Mali sme aj kvíz s otázkami z Ekoolympiády, v ktorom mohli proti sebe súťažiť dvaja hráči a výherca dostal naše špeciálne tetovačky.

U nás na našom stánku sa zastavili športovci aj dobrovoľníci, ktorí vraveli, že sa im veľmi páčili naše nálepky o šetrení vody, tak dúfam, že ich aj dodržiavali. 😀

Čo sa však týka triedenia odpadu, tu sa už nedá hovoriť veľmi pozitívne. Ja som pri tom síce nebola, ale moji kamaráti z oddelenia Udržateľnosti mi hovorili o tom, ako športovci hádzali papiere do koša na plasty, jednorazové poháriky hádzali do papiera a dokonca v Cateringovom stane mali napísane, že tam tie poháre patria. Našťastie sa to však vyriešilo a museli ten nápis zlepiť.

Boli k dispozícii aj koše na zálohované fľaše a plechovky, ktoré však nemali úspech, pretože športovci do nich hádzali aj iné plasty ako napríklad obaly a podobne. Takže ich potom museli dobrovoľníci triediť, čo nebola veľmi príjemná robota.

Problém bol aj v stravovaní, kde síce podávali vegánske jedlá ako sľúbili, ale športovci neuveriteľne plytvali jedlom, aj keď jedno z našich odporúčaní bolo presne to, aby neplytvali. Zamestnanci si však tento problém uvedomili hneď v prvý deň a upozornili na to vedenie, ktoré problém hneď riešilo tým, že vymenili veľké taniere za malé. Potom aj „snacky“, ktoré sme dostávali, boli vyrobené z palmového oleja. Získavanie plochy na pestovanie palmy olejnej (z ktorej sa potom získava palmový olej) je jedným z príčin masívneho odlesňovania pralesov v Juhovýchodnej Ázii a jej následne pestovanie je veľmi neudržateľné, pretože je pestovaná v monokultúre (obrovské polia vysadené len jednou plodinou) a je náročná na vodu a živiny z pôdy, čím znehodnocuje život miestnym obyvateľom.

Celkový EYOF hodnotím pozitívne, pretože bolo tu veľa udržateľných opatrení, ktoré fungovali a z tých, ktoré nefungovali, si vieme zobrať príklad ako to zlepšiť a prípadne vymyslieť niečo inovatívne, ktoré bude na ďalších podujatiach fungovať.

Za mňa tá udržateľnosť na EYOFe celkom fungovala a zobrala som si z toho skvelý príklad, že vždy treba niekde začať a aj keď to nie je na prvý raz dokonalé, nevadí to, pretože sa vieme z chýb poučiť a napraviť ich, čo viem využiť v profesionálnom, ale aj osobnom živote.

Facebook
LinkedIn
Alexandra Orosová, 16 rokov, Košice
Alexandra je veľmi aktívna študentka nášho Ekworkshopu v Košiciach. Chce ísť študovať organickú chémiu do zahraničia a spolupodielať sa na vývoji čo najfektívnejšieho bioplastu. Okrem ochrany životného prostredia rada číta, hrá na klavíri a obľubuje prechádzky v prírode.