Jedným z nosných cieľov našej organizácie je šírenie osvety. Prvým krokom (ešte pred oficiálnym založením občianskeho združenia:) bolo spustenie sociálnych sietí Planet Lover, kde denne prinášame rôzne info o ochrane životného prostredia z rôznych uhľov pohľadu: najnovšie vedecké fakty, ktoré sa venujú zmene klímy, info o organizáciách, ktoré pomáhajú v teréne vyriešiť a pomôcť prírode a komunitám napríklad formou dobrovoľníctva. Ukazujeme konkrétne udržateľné riešenia – príklady z celého sveta, ktoré sa zrealizovali a fungujú. Sociálne médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pri šírení info o klíme a udržateľnosti.Väčšina našich (ľudských:)

 zlozvykov pramení z nevedomosti toho, že robíme veci v “neprospech“ planéty. Snažíme sa ľuďom rozšíriť “EKO” obzory a vzbudiť u nich väčší záujem o túto tému. Lebo vedomie prináša záujem a záujem prináša zmenu! Zároveň sa cielene sústredíme na mladých šikovných ľudí, ktorí pre nás predstavujú svetielko na konci tunela, nakoľko vnímajú tému budúcnosti oveľa intenzívnejšie. Dlhodobo spolupracujeme so študentmi, ich čisté otvorené mysle sú pre nás fascinujúce a veľmi povdzbudivé. Preto sme sa rozhodli venovať im priestor aj na našom webe – formou BLOGU. Veríme, že ich úvahy, novonačerpané vedomosti budú aj pre vás motiváciou, že nie je všetko stratené:)

Do študentských príspevkov nezasahujeme, sú zverejnené autenticky, tak ako nám ich študenti pošlú.

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435