Prečo som sa rozhodla otvoriť si ekoworkshop na mojej škole

Ekoworkshop mi zmenil život, doslova – navštevujem ho už druhý rok a baví ma čím ďalej, tým viac. Keď sa mi naskytla možnosť otvoriť si vlastný ekoworkshop na mojej škole, neváhala som ani minútu. Obávala som sa či sa vôbec nejakí študenti prihlásia, no nakoniec sa ukázalo, že moje obavy boli zbytočné, keďže sa ich prihlásilo hneď niekoľko. Čas, ktorý s nimi trávim každý druhý piatok po škole, je pre mňa najlepšie investovaný čas – delím sa s nimi o moje vedomosti a na druhú stranu mi oni dávajú spätnú väzbu a ich pohľad na vec.

Po prvej hodine s nimi som zistila, že sú neskutočne bystrí, šikovní a aktívni – zapájajú sa do diskusií a majú celkom slušný prehľad v oblasti klimatickej krízy. Keď sa moji známi a kamaráti dozvedeli, že som si otvorila ekoworkshop na mojej škole, pýtali sa ma či sa mi to vôbec oplatí/či to má zmysel – vždy som bez váhania odpovedá áno. Myslím si, že osveta v oblasti klimatickej krízy má obrovský význam a zmysel, keďže je to jedna z najväčších kríz, ktorým ľudstvo čelí. No najväčší dôvod, prečo som sa rozhodla otvoriť si ekoworkshop na mojej škole je celkom iný – častokrát počujem starších ľudí hovoriť vety typu : „Ach, tá dnešná generácia nič nevie, “ a presne ekoworkshop je prostriedok, vďaka ktorému mám možnosť ukázať staršej generácií pravý opak. Mnohí z nich si totiž vôbec neuvedomujú, koľko skvelých a užitočných nápadov v našich hlavách máme.

Facebook
LinkedIn

Miriam K,  16.r. Miriam je veľmi aktívnou študentkou nášho ekoworkshopu. Otvorila si aj vlastný ekoworkshop na svojej škole, kde vzdeláva svojich rovesníkov. Okrem ochrany životného prostredia sa venuje vzdelávaniu (seba i iných), miluje čítanie kníh a svoj voľný čas trávi rada v prírode so svojím psíkom.