• počet študnetov absolvujúcich program – 30
 • absolvovali 10 teoretických/interaktívnych hodín
 • zúčastnili sa EKOkonferencie
 • zažili 2x hodinu s hosťom (Tomáš Šmátrala – Prales deťom, Timotej Brenkus RNDr. – riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP)
 • navštivíli priemyselnú linku spoločnosti NONOILEN a absolvovali sedenie a diskusiu s prof. Pavlom Alexym
Študenti EW2022/23 mali za úlohu (vrámci získania certifikátu) vykonať akúkoľvek vzdelávaciu aktivitu.
Takto si s tým študenti poradili, zoznam činností, ktoré realizovali:
 • vzdelávanie rovesníkov, tým že prednášajú
 • vzdelávanie mladších tried, tým že prednášajú
 • zorganizovaním prednášky ľubovoľnej organizácie pre svoju školu
 • zorganizovaním premiatania filmu v škole / internáte 
 • (prípadne doma, overili si reálne pozretie prostredníctvom vyplnenia dotazníku)
 • swap oblečenia
 • organizovaním vlastného EKOworkshopu na svojej škole
Týmto sekundárnym vzdelávaním prišlo k šíreniu EKOinformácií ďalším stovkám študentov. 
Okrem toho naši študenti priznali, že museli pri prednáškach naberať veľa odvahy, no napokon mali výborný pocit, že to zvládli.
 
Referencie od našich studentov