• počet študnetov absolvujúcich program – 30
 • absolvovali 10 teoretických/interaktívnych hodín
 • zúčastnili sa EKOkonferencie
 • zažili 2x hodinu s hosťom (Tomáš Šmátrala – Prales deťom, Timotej Brenkus RNDr. – riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP)
 • navštivíli priemyselnú linku spoločnosti NONOILEN a absolvovali sedenie a diskusiu s prof. Pavlom Alexym
Študenti EW2022/23 mali za úlohu (vrámci získania certifikátu) vykonať akúkoľvek vzdelávaciu aktivitu.
Takto si s tým študenti poradili, zoznam činností, ktoré realizovali:
 • vzdelávanie rovesníkov, tým že prednášajú
 • vzdelávanie mladších tried, tým že prednášajú
 • zorganizovaním prednášky ľubovoľnej organizácie pre svoju školu
 • zorganizovaním premiatania filmu v škole / internáte 
 • (prípadne doma, overili si reálne pozretie prostredníctvom vyplnenia dotazníku)
 • swap oblečenia
 • organizovaním vlastného EKOworkshopu na svojej škole
Týmto sekundárnym vzdelávaním prišlo k šíreniu EKOinformácií ďalším stovkám študentov. 
Okrem toho naši študenti priznali, že museli pri prednáškach naberať veľa odvahy, no napokon mali výborný pocit, že to zvládli.
 
Referencie od našich studentov
ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435

© 2024 Planet lover 
design by @DorotaDesign