Ekoworkshop je interaktívny poobedný krúžok, ktorý sa koná počas zimného semestra školského roka (september - január). Prihlásiť sa môže každý študent nad 15 rokov.

Ide o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, klimatickej zmeny a udržateľnosti. Každý sa môže podieľať na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia. Krúžok prebieha online, nakoľko nevieme zabezpečiť prezenčné vzdelávanie všade na Slovensku a zároveň nechceme nikoho ukrátiť o možnosť zapojiť sa. Počas roka prebehne 10 teoretických lekcií, počas ktorých študenti získajú základné informácie

z rôznych oblastí ako voda, oceán, pôda, potravinový odpad, energia, digitálny odpad, biodiverzita… Hodiny prebiehajú priateľskou formou komunikácie medzi lektorom a študentmi. Sú taktiež veľmi interaktívne, pretože využívame rôzne hry a aplikácie, aby sme spravili prezentáciu čo najzaujímavejšou. Okrem týchto 10 hodín nás čaká množstvo iných zaujímavých aktivít, niektoré sú prezenčné:) (využívame rôzne formy na vzdelávanie – ekokonferencia, hostia z praxe a následne diskusie s nimi, prax v teréne). Na absolvovanie EKOworkshopu nie je potrebné žiadne vzdelanie vrámci tejto témy.

ZAČÍNAME UŽ V DRUHEJ POLOVICI SEPTEMBRA!

  • 1. hodina sa koná 13.9. o 17.00
  • Študenti: 15 + (Stredné školy)
  • Poplatok: 80 € / školský rok 2023/24
  • Platí sa uhrádza  jednorazovo, pred začatím kurzu

ČO ZÍSKAŠ?

Na konci nášho kurzu budeš mať širší rozhľad v oblasti ochrany životného prostredia ako aj klimatickej zmeny. Spoznáš množstvo zaujímavých ľudí z celého Slovenska. Môžeš získať certifikát, ktorý ti v budúcnosti poslúži pri vstupe na VŠ alebo v CV. Budeš mať  možnosť prísť na konferenciu, ktorá bude plná mega EKO ľudí!

Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

Naše aktivity

Študenti 1. ročníku ekoworkshopu dostali výzvu: mali napísať text s limitujúcim počtom slov na 3 témy. Každý to navnímal po svojom, hodnotili sme každú časť zvlášť. Hodnotilo 5 ľudí, výbercom sa stal ten, kto získal najviac hlasov v danej časti. 
Víťazi expedície z 1.ročníka Ekoworkshopu

Radka R.

Dzurilla M.

Miriam K.

3 výhercov sme zobrali na výskum do organizácie Blue World Institute v Chorvátsku.
Cesta trvala 6 dní. Výhercom sme uhradili cestu, pobyt, jedlo, poplatok za možnosť byť súčasťou výskumu. 
 
Prinášame víťazné 3 časti, bez akéhokoľvek zásahu tu.
Čo na výhru hovoria študenti?

Stiahni si plagát a zaves ho na svojej škole
plagat ekoworkshop

Workshop organizuje:

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435