Ekoworkshop je interaktívny poobedný krúžok, ktorý sa koná počas celého školského roka. Prihlásiť sa môže každý študent nad 15 rokov. Ide o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia. Prebieha každé 2 týždne. Počas roka prebehne 20 lekcií, počas ktorých študenti získajú základné informácie z problematiky týkajúcej sa ochrany životného prostredia, klimatickej zmeny a udržateľnosti (voda, oceán, pôda, potravinový odpad, energia, digitálny odpad ….).

Počas roka na hodinách vystupujú hostia z rôznych oblastí, pričom ich povolanie sa reálne venuje  vyššie uvedenému. Sú to dokumentaristi, podnikatelia, manageri udržateľnosti, vedci, marketéri, ktorí prezentujú poznatky z praxe a následne diskutujú so študentmi. Okrem bežných lekcií sa počas roka koná ekokonferencia a jeden dobrovoľnícky program, na ktorom si študenti testujú svoje nadobudnuté poznatky.

Začíname už v druhej polovici septembra! (po 19.9.)

  • Študenti: 15 + (Stredné školy)
  • 20 lekcií / školský rok
  • Poplatok: 80 € / školský rok 2022/23
  • Platí sa v 2 splátkach alebo jednorazovo

ČO DOSTANEŠ?

Na konci nášho kurzu budeš mať širší rozhľad v oblasti ochrany životného prostredia ako aj klimatickej zmeny. Spoznáš množstvo zaujímavých ľudí z celého Slovenska. Môžeš získať certifikát. Budeš mať  možnosť vyhrať expedíciu  a stať sa tak súčasťou reálneho výskumu, ktorý sa uskutoční vo voľnej prírode.

Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

Študenti 1. ročníku ekoworkshopu dostali výzvu: mali napísať text s limitujúcim počtom slov na 3 témy. Každý to navnímal po svojom, hodnotili sme každú časť zvlášť. Hodnotilo 5 ľudí, výbercom sa stal ten, kto získal najviac hlasov v danej časti. 
Výhercovia

Radka Repiská

Dzurilla Marco

Miriam K.

3 výhercov vezmeme na výskum do organizácie Blue World Celý pobyt bude trvať 7 dní aj s cestou. Výhercom uhradíme cestu, pobyt, jedlo, poplatok za možnosť byť súčasťou výskumu. 
 
Prinášame víťazné 3 časti, bez akéhokoľvek zásahu tu.

Stiahni si plagát a zaves ho na svojej škole
plagat ekoworkshop

Workshop organizuje:

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435