3 ROČNÍK

  • počet študnetov absolvujúcich program – 11
  • absolvovali 10 teoretických/interaktívnych hodín
  • zúčastnili sa ornitologického pozorovania v Drienovci (Drienovec, malá dedinka blízko Košíc, hostí na jar a jeseň ornitologický stacionár v miestnej mokradi. Odborníci tu chytajú vtáky do sietí, aby sledovali ich migračné trasy a minimalizovali ľudský zásah. Vtákom sa nasadia identifikačné krúžky, zaznamenajú sa údaje o ich zdraví a populácii, ktoré sa neskôr analyzujú. Tento výskum umožňuje lepšie chápať migračné správanie vtákov).
  • návšteva Zádielskej tiesňavy a Hájskeho vodopádu s výkladom doc.Martina Hromadu z Prešovskej univerzity
Študenti EW2023/24 mali za úlohu (vrámci získania certifikátu) vykonať niekoľko vzdelávacích aktivít.
Takto si s tým študenti poradili, zoznam činností, ktoré realizovali (každý študent zrealizoval minimálne 2 z uvedených aktivít):
  • zabezpečenie EKO prednášky na ich škole (zrealizovali prednášku, našli hosťa na EKO tému, prednáška bola pre celú školu)
  • príprava EKO prednášky na ich škole (sami realizovali prednášku)
  • zorganizovaním premiatania filmu v škole / internáte 
  • swap oblečenia / kníh
  • organizovaním vlastného EKOworkshopu na svojej škole
  • písomný príspevok vo forme blogu (nájdete na https://ekoworkshop.sk/blog/
Týmto sekundárnym vzdelávaním prišlo k šíreniu EKOinformácií ďalším stovkám študentov. 
Okrem toho naši študenti priznali, že museli pri prednáškach naberať veľa odvahy, no napokon mali výborný pocit, že to zvládli.