SEMINÁR PRE LEKTOROV

Milí lektor,

radi by sme Ťa pozvali na seminár, na ktorom si spoločne prejdeme harmonogram kurzu Ekoworkshop na celý školský rok 2022/2023. Vysvetlíme postupy, odprezentujeme si náš cieľ a očakávaný výsledok. Stretneme sa v Banskej Bystrici v dňoch 1.7. – 2.7. 2022. Strávime spolu podvečer a nasledujúce doobedie.

HARMONOGRAM

Deň 1
(1.7.2022 – piatok)
1. časť semináru
16.00 – 19.00
Nasleduje spoločná večera

Deň 2
(2.7.2022 – sobota)
Raňajky 8.30
2. časť semináru
 9.00 – 12.00
Končíme spoločným obedom

Počas semináru bude priestor aj na neformálnu diskusiu a na vzájomné sa zoznámenie.

Veríme, že Vás náš program zaujme. Absolvovanie semináru vás nezaväzuje automaticky k tomu, aby ste sa stali našim lektorom. Až po jeho absolvovaní budete mať možnosť rozhodnúť sa či s nami idete do toho a spolu dokážeme veľké veci!

Ak sa rozhodnete stať sa našim lektorom, získate od nás štartovací balík v hodnote cca 45 €.

Poplatok za seminár: 45 €

(V cene poplatku je ubytovanie a strava počas semináru, teda večera, raňajky, obed + občerstvenie počas semináru).

Počet účastníkov semináru je obmedzený.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť účasť na seminári pre záujemcov, ktorí sa prihlásili po naplnení počtu účastníkov.

Podmienky účasti na seminári:
Zaslanie vyplnenej prihlášky do 25.6.2022 a úhrada poplatku za seminár na základe nami zaslanej faktúry ešte pred začatím seminára.

Ak Ťa naša ponuka zaujala, klikni na prihláška na seminár