SEMINÁR PRE LEKTOROV

Milí lektor,

radi by sme Ťa pozvali na seminár, na ktorom si spoločne prejdeme harmonogram kurzu Ekoworkshop na celý školský rok 2022/2023. Vysvetlíme postupy, odprezentujeme si náš cieľ a očakávaný výsledok. Stretneme sa v Bratislave 2.9. 2022. Strávime spolu celý deň, ktorý zakončíme večerou.
 

HARMONOGRAM

(2.9.2022 – piatok)

1. časť semináru 
9.00 – 12.00
Nasleduje spoločný obed

2. časť semináru
13.00 – 17.00
Nasleduje spoločná večera

Počas semináru bude priestor aj na neformálnu diskusiu a na vzájomné sa zoznámenie.

Veríme, že Vás náš program zaujme. Absolvovanie semináru vás nezaväzuje automaticky k tomu, aby ste sa stali našim lektorom. Až po jeho absolvovaní budete mať možnosť rozhodnúť sa či s nami idete do toho a spolu dokážeme veľké veci!

Ak sa rozhodnete stať sa našim lektorom, získate od nás štartovací balík v hodnote cca 45 €.

Poplatok za seminár: 45 €

(V cene poplatku je strava počas semináru, teda obed, večera + občerstvenie počas semináru).

Počet účastníkov semináru je obmedzený.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť účasť na seminári pre záujemcov, ktorí sa prihlásili po naplnení počtu účastníkov.

Podmienky účasti na seminári:
Zaslanie vyplnenej prihlášky do 30.8.2022 a úhrada poplatku za seminár na základe nami zaslanej faktúry ešte pred začatím seminára.

Ak Ťa naša ponuka zaujala, klikni na prihláška na seminár

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435

© 2024 Planet lover 
design by @DorotaDesign