Cieľom workshopu je, okrem enviro vzdelávania, príležitosť priniesť študentom kontakt s reálnymi ľuďmi, ktorých povolaním je ochrana životného prostredia. Chceme vám dať možnosť diskutovať s ľuďmi, ktorých povolanie pomáha planéte v rôznych oblastiach pôsobenia. 

Aktivity v teréne budú v spolupráci s:

V každom meste bude lektor, ktorý bude študentov viesť a pomáhať riešiť problematické ekologické zadania. Tento bude so študentmi celý rok.