V každom meste bude lektor, ktorý bude študentov viesť a pomáhať riešiť problematické ekologické zadania. Tento bude so študentmi celý rok.

BRATISLAVA

Saša Madrová

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9
812 37 Bratislava
prednášková miestnosť CH11

prihlaska@ekoworkshop.sk

Ahojte, som Saša a založila som o.z. Planet Lover. Som podnikateľka, a od mladosti sa motám okolo ochrany životného prostredia. Najviac ma bavia dobrovoľnícke cesty, kde sa učím cez spoznávanie v teréne. Láska k zvieratám ma doviedla až k myšlienke pracovať so študentami, do ktorých sa oplatí invstovať čas, energiu, peniaze. Lebo vedomie prináša záujem a záujem prináša zmenu! 

ZVOLEN

Andy Strnád

Stredná priemyselná škola dopravná
(neďaleko železničnej zastávky Zvolen – mesto)
Sokolská 94
960 01 Zvolen
učebňa č. 207 na prízemí

andy.strnad@gmail.com

Ahojte, som profesionálny pracovník s mládežou a okrem životného prostredia sú mi blízke aj mnohé iné témy. Napríklad hudba, kultúra, kritické myslenie, rozdiely medzi generáciami. Mám skúsenosti s formálnym aj neformálnym vzdelávaním. Verím, že každý človek je zodpovedný za svoj život a budúcnosť, ale nesie časť zodpovednosti aj za svoje okolie, pretože sme na jednej lodi.

TRENČÍN

Zuzana Vakošová

TRENČIANSKE MÚZEUM 
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín 

zvakosova@gmail.com

Som nadšená zero wasterka, učiteľka angličtiny a spolumama DOKOLA swapu. Som „do“ cirkulárnej ekonomiky, takže to, čo nepotrebujem, posúvam ďalej. Mám rada jedlé darčeky, pohyb a cestovanie vlakom a som vegetariánka z enviro dôvodov.

PREŠOV

Martin Hromada

Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra ekológie
č. dverí / posch:
17. novembra 1
08001 Prešov

hromada.martin@gmail.com

Som #PedagogicApe; zaujímam sa o mechanizmy, ktoré vytvárajú, ale aj ohrozujú globálnu biodiverzitu. Tiež ma zaujíma, aké adaptácie človeku umožnili heknúť biosféru našej planéty. Ako sa učia organizmy a ako my, ľudia? Čo sa môžeme naučiť z toho, ako objavuje inovácie príroda? #evolution, #ecology, #teaching #biodiversity #innovation #parasites #human #NotSoDifferent #aDifferentKindOfAnimal #WhatMakesUsHuman

KOŠICE

Mária Hlinková

Stavebna fakulta
Vysokoškolská 4
04001 Košice
Miestnosť V204

maria.sugarekova@tuke.sk

 

Ahoj, volám sa Mária. Som doktorandkou na Technickej univerzite v Košiciach. Počas štúdia environmentálneho inžinierstva som sa dostala k možnostiam riešenia súčasnej globálnej klimatickej krízy, a uvedomujem si potrebu šírenia povedomia o tejto problematike. Veľmi rada prijímam nové výzvy a rozširujem svoje obzory. 

NITRA

Lucia Szabová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra ekológie a environmentalistiky
Tr. A. Hlinku 1
Blok C, 3. poschodie,
č.d. 308

luciszabova@gmail.com

Vyštudovala som učiteľstvo ekológie a etickej výchovy na UKF v Nitre. V oblasti ekológie som pôsobila ako učiteľka krúžku, tvorca učebných pomôcok, animátorka v táboroch, pričom som do všetkého vložila nielen srdce, ale i spomínanú etiku. Neverím na náhody, pretože viem, že všetko je presne tak ako má byť 😉

BANSKÁ BYSTRICA

Zlata Trubanová

CVČ – Junior

Budova SOŠ IT
č. dverí / posch: 2
Tajovského 30
97409 Banská Bystrica
zlata.trubanova@gmail.com

Som lektorka pre prácu s mládežou, mám skúsenosti s formálnym aj s neformálnym vzdelávaním. Venujem sa témam komunikácia, tímová práca, tolerancia; vediem školenia a workshopy pre členov a koordinátorov žiackych školských rád a triednych kolektívov.  Téma životného prostredia mi je blízka, snažím sa začať od seba a byť zodpovedná. Pridáte sa? 😊

POPRAD

Zuzana Maškulková

Súkromná spojená škola

Rovná 597/15
Poprad 05801
3. poschodie, trieda VII.N

zuzana.maskulkova@gmail.com

S deťmi a mládežou pracujem už dlhšiu dobu. Som človek, ktorý rád pomáha a toto je pre mňa nová výzva. Je to možnosť posunúť mladých ľudí vpred a ukázať im nové možností. Takto poďme do toho!

TRNAVA

Simona Hlaváčová

Baterkáreň
Starohájska 1
917 01 Trnava

simona@baterkaren.sk

Ahojte, celý život tvorím, spájam a pomáham rozvíjať sa (nielen) mladým
ľuďom. Verím v spravodlivosť, ľudskosť a vzájomnosť. Záleží mi na pozitívnom sociálnom i klimatickom dopade našich aktivít. Projekty zakladám na princípoch spolupráce, aktívneho občianstva a cirkulárnej ekonomiky, pretože tak dokážeme odpovedať na mnohé otázky, ktoré otvára
klimatická kríza. Veľmi sa teším príležitosti lektorovať v projekte ekoworkshop, teším sa na nové nápady a spolupráce.

ŽILINA

Andrea Bagiová

Jazyková škola,
Veľká  Okružná 24
010 01 Žilina

eco.yoga.yin@gmail.com

Cieľom workshopu je, okrem enviro vzdelávania, príležitosť priniesť študentom kontakt s reálnymi ľuďmi, ktorých povolaním je ochrana životného prostredia. Chceme vám dať možnosť diskutovať s ľuďmi, ktorých povolanie pomáha planéte v rôznych oblastiach pôsobenia. 

Aktivity v teréne budú v spolupráci s:

V každom meste bude lektor, ktorý bude študentov viesť a pomáhať riešiť problematické ekologické zadania. Tento bude so študentmi celý rok.