ONLINE VERZIA EKOWORKSHOPU

Rozhodli sme sa otvoriť “online” verziu Ekoworkshopu pre študentov, ktorí nemajú možnost navštevovať náš ekoworkshop (Pre študentov, ktorí nemajú možnosť dochádzať do miest, kde prebieha Ekoworkshop). Podmienky kurzu sú rovnaké ako pri živých hodinách, len prebieha neprezenčnou formou.
Lektor kurzu: Alexandra Madrová
čas kurzu: streda 17.00 (kurz prebieha každé 2 týždne)

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele.png
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435

© 2024 Planet lover 
design by @DorotaDesign