Víťazné eseje 1 ročníka

  1. Čo je Ekoworkshop? Ako by si vysvetlil/a čo obnáša Ekoworkshop v 150 slovách niekomu, kto o ňom nikdy nepočul? 

Miriam K., 16 r., Vysoká pri Morave

2. Napíš krátky odstavec, v ktorom zosumarizuješ myšlienky všetkých 4 zdrojov tak, aby im rozumel bežný čitateľ, ktorému chceš tému predstaviť (kamarát, rodič, učiteľ…). E.g. krátky blogový príspevok, príspevok na sociálne siete, úvod k téme na web stránku. Max. 200 slov

Marco D. – 18 r., Bratislava

3. Rozmýšľal/a  si už o svojom budúcom povolaní? Motivovali ťa k výberu témy Ekoworkshopu alebo si o ňom vedel/a už pred ním? Je toto povolanie spojené s jednou z tém, ktoré sme preberali? Max. 150 slov 
O budúcnosti rozmýšľam celkom často, výsledky o tom však nesvedčia. Moja osobnosť ma ťahá do sfér výtvarného umenia, kde by som bola prešťastná v kruhoch konceptuálneho umenia.
Je to ale veľmi ďaleká budúcnosť, preto sa radšej zdržiavam v prítomnosti a nechávam sa ňou formovať. Momentálne práce či už do portfólia alebo voľné sa budú točiť okolo poznatkov z ekoworkshopu. Pretože si myslím že nič dôležitejšie nestojí nad krízou ktorej čelíme. 
 
Na ekoworkshop som sa dostala iba vďaka Kike V. a otázke Keď nie teraz tak kedy ?
Celým rokom sa so mnou tiahol silný pocit zodpovednosti a úzkosti s ktorým som si konečne poradila až na ekocampe. Pochopila som, že už nemám na výber a cestu späť som dobrovoľne zabudla. Som pripravená na ďaľšie kroky nech budú viesť kamkoľvek. Rozsudok znie, aby som bola schopná v pokoji zaspať, je nutné venovať sa ekológii z ktoréhokoľvek kraju misky.

Radka R. – 16 r., Bratislava